Ramowy plan dnia

Ramowy plan dnia

Naszym najważniejszym celem jest rozwijanie w dziecku samodzielności i wiary we własne siły. 

Wszystkie dzieci

7.00 – 8.30   schodzenie się dzieci, swobodne zabawy na początek dnia,
8.30 – 8.45  zajęcia gimnastyczne i ogólnorozwojowe
8.45 – 9.00  przygotowanie do śniadania, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych,
9.00 – 9.30      śniadanie, nauka samodzielnego jedzenia,
9.30 – 10.00 zabawy inspirowane przez nauczyciela badawcze, przyrodnicze, plastyczne
10.00 – 10.30      nauka języka angielskiego (codziennie)
10.30 – 11.30  zajęcia w ramach Podstawy Programowej
11.30-11.45  zabawy ogólnorozwojowe w salach lub w ogrodzie (w zależności od pogody)
11.45-12.00 przygotowanie do obiadu
12.00-12.30 obiad, utrwalanie zachowań prozdrowotnych
12.30-13.00 utrwalanie umiejętności samoobsługi, kształtowanie zachowań higienicznych, nauka mycia zębów  

Dzieci młodsze 

13.00-14.30     odpoczynek poobiedni,

 Dzieci starsze 

13.00-14.30     odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczyciela, swobodne zabawy w salach lub ogrodzie   

 Wszystkie dzieci 

14.30-15.00    ćwiczenia gimnastyczne lub zabawy ruchowe, przygotowanie do podwieczorku
15.00-15.30 podwieczorek 
15.30-18.00 zabawy inspirowane przez nauczyciela w salach lub ogrodzie, rozchodzenie się dzieci.